*

Współpracujemy z wieloma bankami oraz pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości i konsolidację zobowiązań. 
Nie pobieramy z tego tytułu dodatkowych opłat. 

Zapraszamy do kontaktu.
kredyt@raddom.net