*

1. Jaki teren obejmują nasze działania?
Rad Dom - Specjalizujemy się w sprzedaży domów na terenie: Bemowa, Bielan, Żoliborza, Białołęki, Tarchomina, Targówka, Bródna, Legionowa i okolic. Natomiast jeżeli nieruchomość znajduje się w innym rejonie, a Sprzedający chciałby nawiązać z nami współpracę, to także serdecznie zapraszamy do kontaktu. W naszej ofercie posiadamy dodatkowo domy z poza naszego rejonu. Są to oferty Klientów, z którymi już wcześniej współpracowaliśmy i ponownie nawiązali z nami współpracę lub z polecenia.

2. Czy nasze biuro nieruchomości przyjmuje każdy dom do sprzedaży?
Przyjmujemy przede wszystkim te domy, które nie posiadają wad prawnych. W sytuacji, kiedy Sprzedający potrzebuje pomocy w wyprostowaniu sytuacji prawnej, związanej ze swoim domem, Rad Dom dodatkowo dysponuje takim wsparciem, co jest indywidualnie ustalane w warunkach współpracy.

Dla Rad Dom istotne jest określenie realnej wartości domu, akceptowanej przez Sprzedającego. Realną wartość określa cena transakcyjna lub zbliżona do ceny transakcyjnej, np. cena transakcyjna wynosi 5-6 zł/m2. W momencie, kiedy Sprzedający proponuje cenę 9-10 zł/m2, jest ona ceną zawyżoną (ceną ofertową).

Wyjątek może stanowić dom, która jest jedyna w swoim rodzaju, unikatowy, o bardzo wysokim standardzie. Jednak Właściciel takiego domu powinien mieć świadomość, że okres oczekiwania na klienta będzie wydłużony, w porównaniu do standardowych, będących większością domów dla danego rejonu. 

3. Czy zgłoszenie domu do wielu agencji zwiększy szansę sprzedaży?
Współpraca z wieloma pośrednikami bardziej utrudnia niż pomaga w procesie sprzedaży domu. Kiedy ofertę domu udostępnia więcej jak jedno biuro nieruchomości bardzo często dochodzi do przekazu niedokładnych parametrów lub innych sprzecznych informacji.
Nasze biuro nieruchomości dąży do efektywnej i uczciwej współpracy ze Sprzedającym, co jest zdecydowanie możliwe dzięki umowie „na wyłączność”. 
Taka współpraca pozwala wypracować warunki zadowalające każdą ze stron. Poza tym jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać wypracowane przez nas standardy, aby móc jak najlepiej zaprezentować dom oraz skutecznie ją sprzedać.

4. Czy Sprzedający słusznie twierdzi, że umowa na „wyłączność” ogranicza?
Umowa na „wyłączność” nie ogranicza Sprzedającego, natomiast daje liczne korzyści, np. duże prawdopodobieństwo, że Sprzedający uzyska najlepszą cenę. Dzięki „jawnej reklamie” o jego domu dowie się więcej potencjalnych klientów.
Tylko oferta „wyłączności” daje możliwość współpracy z pośrednikami z całej Polski. Pośrednicy z innych miast, zgłaszając się do Domy City, mają pewność, że oferowany dom została nie tylko sprawdzona pod względem dokumentacji, ale również zweryfikowany w stopniu umożliwiającym ocenić, czy klient będzie nim rzeczywiście zainteresowany.

Zdarza się, że Sprzedający bywa nieobiektywny co do posiadanego domu. Co zrozumiałe, jest z nim emocjonalnie związany przez różne wydarzenia i wspomnienia. Dlatego pomagamy Sprzedającemu realnie spojrzeć na szansę sprzedaży posiadanego przez niego domu oraz dopasować dom pod oczekiwania kupujących. 

Zapewniamy m.in.:
a) bezpieczeństwo transakcji, zanim kupujący podpisze umowę przedwstępną (w przypadku jej braku - akt przeniesienia własności), nasze biuro nieruchomości sprawdza kupującego oraz jego wiarygodność finansową, 
b) doradzenie Sprzedającemu formy umowy przedwstępnej oraz odpowiedniej i uzasadnionej wysokości zadatku, 
c) plan działań oparty na doświadczeniu.

5. Czy Sprzedający potrzebuje pomocy pośrednika, kiedy notariusz i tak sprawdzi dokumenty?
Pod warunkiem, że jest założona księga wieczysta (KW) Notariusz sprawdza jej stan w momencie sprzedaży domu, np. czy nie wpłynęły żadne roszczenia oraz wnioski obciążające dom.  Pozostałe dokumenty dotyczące domu są w formie oświadczeń, zaświadczeń itp.
W celu sfinalizowania sprzedaży domu wszystkie dokumenty muszą być skompletowane, natomiast Notariusz nie zawsze wymaga wszystkich dokumentów.

W momencie podpisania aktu notarialnego Sprzedający przestaje być właścicielem domu. Już na tym etapie nowym właścicielem zostaje kupujący. W tej sytuacji prawo własności zostaje przeniesione na kupującego, a Sprzedający nie jest jeszcze w posiadaniu ustalonej wartości pieniężnej. W zależności od formy finansowania może to trwać jeden dzień, dwa tygodnie i dłużej. Niestety nie jest to dobrze rozwiązane w Polsce jak to ma miejsce w Europie Zachodniej. 

A jednym z najważniejszych zadań Rad Dom podczas współpracy ze Sprzedającym jest takie zabezpieczenie transakcji, by maksymalnie ograniczyć opisaną sytuację. Dlatego oprócz naszych działań jako pośrednika rekomendujemy Notariusza, z którym współpracujemy, u którego taksy notarialne, czyli jego wynagrodzenie jest porównywalne do konkurencji w całej Warszawie i okolicach.

6. Ile płacę „prowizji”?
„Prowizja” jest wynagrodzeniem za pracę pośrednika nieruchomości, które zależy od zakresu usług oraz trudności sprzedaży nieruchomości.
Rad Dom oferuje:
a) możliwość znalezienia kupującego bez prowadzenia procedury sprzedaży,
b) możliwość poprowadzenia Sprzedającego przez cały proces sprzedaży, od znalezienia kupującego poprzez pokazanie domu oraz przepisanie umów na nowego właściciela. 

Proszę pamiętać, że wynagrodzenie pośrednika na zasadach umowy „otwartej”, czy „wyłączności” w większości przypadków jest takie same.

7. Jakie korzyści może osiągnąć Sprzedający współpracując z nami?
Korzyści wynikające ze współpracy z Rad Dom to m.in.: 
- około 90% przyprowadzanych klientów faktycznie zainteresowanych jest danym domem, a tylko około 10% „oglądających”,
- pomoc w przygotowaniu domu do sprzedaży,
- możliwość prezentacji przez Domy City niezamieszkałego domu, bez angażowania czasu Sprzedającego,
- bezpieczeństwo transakcji (dokumentacji),
- sprawdzenie kupującego pod kątem posiadania środków umożliwiających zakup nieruchomości,
- umówienie Notariusza i dostarczenie niezbędnych dokumentów,
- maksymalne zabezpieczenie Sprzedającego, żeby otrzymał pieniądze za nieruchomość,
- przekazanie nieruchomości oraz rozliczenie i przepisanie umów z dostawcami różnych mediów,
- przestrzeganie zasad RODO i odpowiednie zabezpieczenie dokumentów oraz danych,
- niezbędny spokój podczas transakcji (Sprzedający wie, że nad całą transakcją czuwa doświadczony pośrednik z państwową licencję zawodową oraz aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC)),
- brak dodatkowych kosztów na promocję nieruchomości (tu koszty ponosi biuro nieruchomości).

8. Czy Sprzedający ponosi jakieś straty nie współpracując z nami?
Najczęściej ponoszone straty przez Sprzedającego:
- dużo klientów tylko „oglądających”, a mało klientów rzeczywiście zainteresowanych domem,
- zablokowanie domu na dowolnym etapie sprzedaży przez brak lub złą dokumentację,
- mniejsza możliwość sprawdzenia przez Sprzedającego zdolności finansowych kupującego,
- mniejsze zabezpieczenie Sprzedającego na wypadek braku środków finansowych przez kupującego (gotówka, kredyt),
- konieczność przeznaczenia czasu potrzebnego na kontakt z klientami, różnymi biurami nieruchomości oraz na formalności,
- udostępnianie prywatnych danych (Właściciela oraz jego nieruchomości) zbyt wielu osobom,
- duże koszty związane z promocją oferty.

Dla Rad Dom klientem może być również Kupujący. W sytuacji, kiedy nasz klient zamierza sprzedać jedną nieruchomość i jednocześnie kupić drugą może skorzystać z tzw. transakcji wiązanej, podczas której pomagamy dokonać właściwego wyboru oraz prowadzimy przez taki proces.Zapraszamy do zapoznania się z referencjami, zamieszczonymi na naszej stronie.
Ze względu na bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych udostępniamy referencje, jakie otrzymaliśmy od firm, z którymi mieliśmy okazję współpracować.

W przypadku pytań lub chęci nawiązania kontaktu serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Rad Dom